plus minus gleich

logo kokisKolneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Email Drukuj

 

Kolneński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność dokładnie 25 maja 2013 r. Jego patronem naukowym została Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, obecnie Uczelnia Jańskiego. Od 2017 roku patronatem objęła nasz UTW również Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Kolneński UTW działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie, a opiekunem jego jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie odbywają się prawie wszystkie zajęcia ponadto seniorzy uczestniczą nieodpłatnie w przedsięwzięciach organizowanych przez tą placówkę m.in. koncerty, spektakle. Do Kolneńskiego UTW należą seniorzy z terenu całego powiatu kolneńskiego. Skupia on ponad 120 słuchaczy, aktywnie działających - 60. Najstarsza słuchaczka liczy sobie 88 lat (rocznik 1930), natomiast najmłodsza słuchaczka - 52 lata. Uczęszczają do nas osoby jeszcze czynne zawodowo, mające ukończone powyżej 55 lat. Podobnie, jak inne tego typu placówki, nasi słuchacze mają możliwość korzystania i rozwijania się na różnorodnych zajęciach, wykładach, spotkaniach integracyjnych i wyjazdach.

Swoje zainteresowania nasi studenci mogą rozwijać:

- zajęciach z języka angielskiego

- komputerach - odbyło się kilka kursów, obecnie odbywają się zajęcia w miarę potrzeb

- aerobik na basenie

- zajęciach tanecznych (w ok. jesień - wiosennym)

- Nordic Walking

- Klubie dobrej książki i filmu

Studenci Kolneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, byli i są, uczestnikami wielu ciekawych projektów. Do ciekawszych należy zaliczyć:

* W latach 2017- 2018 pilotażowy projekt (pierwsza druga edycji) pn. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu" sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a realizowany przez Instytut Działalności Publicznej.

* Od maja 2017 r. dziesięcioosobowa grupa uczestniczyła w projekcie ”Rady seniorów w działaniu” . Projekt dofinansowany został ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 a realizowany przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab w Białymstoku. Opiekunem kolneńskiej grupy seniorów była pani dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

* "Seniorzy młodzi duchem" współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 a realizowany przez Fundację "Orzeł" w Białymstoku. Uczestniczyli w nim słuchacze Kolneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (50 osób) oraz młodzież do 18 roku życia (10 osób).

* "Etykiety zdrowia" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowany przez T&A MEDICA z Grodziska Mazowieckiego. Każdy uczestnik został wyposażony m.in. w "lupki" do czytania etykiet.

* "Bezpieczny Senior" organizowany przez Komendę Wojewódzką w Białymstoku i Bankiem BP PKO.

* Projekt „PATRZ – CZŁOWIEK” W stronę edukacji międzykulturowej - organizowanym w przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

* Piętnastoosobowa grupa słuchaczy kolneńskiego UTW zostało zaproszone na pięciodniowy pobyt do Brukseli w maju 2017 r. przez prof. Barbarę Kudrycką - europosłankę.