plus minus gleich

logo kokisWynajem powierzchni pod działalność

Email Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczenia na obiektach sportowych KOKiS z dnia 5 lipca 2022 r.

 

Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni o wielkości. 52,9 m2 pod działalność gospodarczą. Pomieszczenie można obejrzeć pn-pt w godzinach 8-15, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym tel: 602 112 424

Opis lokalu: Pomieszczenie po lokalu gastronomicznym, znajduję się na holu głównym w budynku Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ( obiekty sportowe) przy ul. Marii Dąbrowskiej 4 w Kolnie w godzinach otwarcia obiektów sportowych :

6.00-22.00 poniedziałek-piątek

14.00-22.00 sobota-niedziela.

Minimalna stawka za m2 pomieszczenia wynosi 14,50 (netto) plus dodatkowo koszty mediów:

-zużycie wody ciepłej i zimnej na podstawie zainstalowanego podlicznika ciepłej i zimnej wody,

- ścieki,

-energia elektryczna na podstawie zainstalowanego podlicznika,

- ogrzewanie lokalu opłata za m2 ( płatne przez 12 miesięcy),

- wywóz śmieci we własnym zakresie.
Umowa będzie zawarta na czas określony na min. 1 rok z możliwością przedłużenia. W trakcie kolejnych ograniczeń i zamknięcia obiektów sportowych w związku z Covid-19, występuje możliwość zwolnienia z opłat zgodnie z tarczą antykryzysową. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie na sekretariat Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Kolnie do dn. 25.07.2022 do godziny 10.00,

OFERTĘ PROSZĘ SPORZĄDZIĆ NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU OFERTOWYM ZGODNIE Z PODANYM WZOREM.

Informacje o wyborze oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej

http://bip.kokis.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
w terminie 25.07.2022 do godziny 14.00

Preferowany termin otwarcia lokalu – od 01 sierpnia 2022 r.


 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

telefon................................…………………………….  e-mail...............................................................................

 

NIP...............................................................…………...

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty........................................................................................tel kom..............................................

W nawiązaniu do ogłoszenia o wynajmie powierzchni użytkowej 52,9 z dn. …...................

w obiekcie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Proponowana stawka za m2 brutto lokalu wynosi. /miesięcznie wraz z opłatami za media wymienione w zapytaniu ofertowym.

Proponowany sposób adaptacji/aranżacji lokalu do potrzeb zaproponowanej działalności, a także patio.

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

…................................................. …...................................................................................

miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)